Flexibel svetsverkstad till ESS 


European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett europeiskt forskningsprojekt som nu byggs i Lund. ESS kontaktade oss på WorkCon när de skulle projektera två nya svetsutrymmen, ett för svart stål och ett för aluminium/rostfritt. Utmaningen låg i att skapa en flexibel lösning på en begränsad yta och det var med minsta möjliga marginal vi fick in containrarna i deras lokal. Men genom att använda containrar som format säkerställs en flexibilitet då dessa svetsverkstäder i framtiden kan användas på annan plats på området.

Projektet innefattade följande specialanpassningar

Projektet innehöll en rad specialanpassningar och utöver detta fick WorkCon förhålla sig till de omfattande säkerhetskrav som gäller inne på anläggningen.  Övriga exempel anpassningar. 

  • Avancerad ventilation för specialmiljöer
  • Fönster för genomsyn
  • Flamsäkrad interiör
  • Förstärkt tak för utökad förvaring
  • Driftklara vid leverans
  • Nedmonteringsbar för ev. förflyttning   


Ovan: Bild framifrån som visar genomsyn till de olika sektionerna

Ovan: Bild ovanifrån som visualisera ventilation och inspektionstrappa 

Ovan: Bild på baksida med integrerade sektioner för ev. nedmontering  


Fredrik Göransson
VD och projektledare WorkCon

Otroligt spännande för WorkCon att få göra ett projekt till ESS. Vi fick väga in flera aspekter i form av funktion, flexibilitet och säkerhet. Vi är väldigt nöjda med resultatet då vi ser att det skapar ett stort värde för kunden i deras dagliga arbete.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG