Specialcontainer för betongblandning

Tillsammans med PEAB Grundläggning har WorkCon tagit fram en container specialanpassad för att blanda betong i utmanande miljöer. WorkCons specialister har varit med i hela processen med allt från design och utveckling till själva genomförandet. Projektet innebar många specialanpassade lösningar där WorkCon har kunnat bidra med sin breda kompetens från tidigare projekt. Projekttiden var på 8 veckor vilket får anses väldigt snabbt för en så pass komplex lösning.

Specifika lösningar och funktioner

  • På baksidan av containern finns el-intag samt både inlopp och utlopp för vatten. Detta innebär en smidig plug-and-play-lösning vilket förenklar vid utplacering. Skulle vattnet brytas kan arbetet fortsätta eftersom det finns en vattenreserv på 1,5 m3.
  • Utvändigt intag av torrbetong via silo som sedan betongen automatiskt doseras in med hjälp en skruv.
  • Slangupprullare med 300m 1” slang med 40 bars tryck för att effektivt och flexibelt kunna pumpa ut betongen som blandas. Allt sker genom en lucka så att containern kan vara försluten under arbetet.
  • Fjärrstyrd process via extern kontrollpanel för ökad flexibilitet.
  • Modulärt byggsystem vilket möjliggör enklare service samt underhåll utanför containern. Detta underlättar också vid etablering av containern på ny projektplats.
  • Hög IP-klass på de elektriska komponenterna vilket medför tryggare arbete i fuktiga miljöer.
  • Tempererad miljö inuti containern för att säkerställa kvalitén på slutprodukten.
  • Flexibelt arbetsområde där många delar är öppningsbara med flertalet dörrar.

Danny Liedholm
Arbetsledare PEAB Grundläggning AB

WorkCon har levererat en specialanpassad container för betongblandning till oss på PEAB Grundläggning. Detta har effektiviserat vårt arbete och etablering i en rad olika projekt.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG