Transpackmoduler

Dessa moduler är nedmonterbara och förflyttas som paket. En lösning som både är kostnadseffektiv och bra för miljön vid transporter. Det finns möjlighet för fönster och dörrar, samt förberedd eldragning till en begränsad utsträckning. Vi erbjuder också många isoleringsalternativ för att klara temperatur och brandkrav.

Lämpar sig väl till kontor och lagringsutrymme.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG