Modulanläggningar

Modulerna kan anpassas så att de skapar bland annat lägenheter, kontor och skolor. WorkCon ombesörjer hela etableringen och överlämnar en nyckelfärdig lösning. Utrustningsmöjligheterna interiört och exteriört är oändliga.

• Modulerna anpassas för specifika behov - färdigställt inom några få veckor.

• Vi erbjuder individuella utrymmeslösningar med olika storlekar och utrustningsvarianter.

• Modulerna kan när som helst byggas om och expanderas.

• Du får låga driftskostnader, då att vi använder högkvalitativa material.

 

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG