Kontors-/arbetsplatsmoduler

Modulerna motsvarar storlekarna av ISO-containrar och underlättar förflyttning och transport. Det finns många isoleringsalternativ för att klara temperatur och brandkrav. De olika måtten 10’, 16’, 20’, 24’ och 30’, samt dess flexibilitet med stålpaneler, gör att behovet för olika utrymmen blir obegränsat.

Dessa moduler ger dig möjlighet att kombinera traditionellt kontor med mindre rum. Du får en ljus, öppen arbetsplats där olika storlekar av fönster finns som tillval.

Modulerna lämpar sig väl för arbetsplatser med behov för omklädning och fikarum.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG