Glasmoduler

Här finns möjligheten att synas på mässor och event! Med oändliga färgkombinationer och glasade ytor kan man skapa en unik profil. Väggar, golv och tak erbjuds med isolering för att nyttja modulen även under vinterhalvåret.

Modulerna motsvarar storlekarna av ISO containrar och underlättar förflyttning och transport.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG