Specialcontainrar

Här finns möjligheten att tillsammans med oss designa en helt egen och unik container. Ni har en idé – vi ser till att utveckla och omvandla den till verklighet! Låt fantasin flöda. Det finns nästintill oändligt med kombinationer och olika inredningsförslag till våra containrar. Vi vill hjälpa er att utveckla den perfekta containern för just era ändamål.

Våra containrar är alltid konstruerade efter de krav och kriterier som ställs. Vi formar givetvis containrarna efter dess destination och ansvarar för att ha uppdaterad information om vilka krav som ställs på exempelvis el och arbetsmiljön vid slutdestinationen.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG